K tomuto interiéru je navržena i kuchyň. Zde si ji můžete prohlednout.  

Spolupráce : MY GOLD CROWNS s.r.o.