POTŘEBUJETE 3D VIZUALIZACE INTERIÉRU? ZDE JE POSTUP JAK MŮŽEME SPOLUPRACOVAT.
    NÁVRH MŮŽEME VYŘEŠIT ONLINE (EMAIL, TELEFON, WHATSAPP NEBO MESSENGER)

  1. POTŘEBUJI OD VÁS PŮDORYSNÉ ZAMĚŘENÍ ŘEŠENÉHO PROSTORU. STAVEBNÍ VÝKRESY CO MÁTE OD REALIZAČNÍ FIRMY NEBO POSTAČÍ KLIDNĚ I RUČNĚ NAČRTNUTÝ OKÓTOVANÝ PLÁNEK. PŘÍPADNĚ VYFOCENÝ STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÝ PROSTOR (NENÍ ALE PODMÍNKOU)
  2. PO ODSOUHLASENÍ CELKOVÉ CENY ZA NÁVRH INTERIÉRU SEPÍŠEME SMLOUVU O DÍLO.
  3. PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY (50% CELKOVÉ ČÁSTKY) ZAČNU NA NÁVRHU INTERIÉRU PRACOVAT.
  4. PRVNÍ VÝSLEDKY 3D VIZUALIZACE INTERIÉRU ZASÍLÁM NA VÁŠ EMAIL VE FORMÁTU JPG.
  5. NA ZÁKLADĚ VAŠICH PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK UPRAVÍM 3D VIZUALIZACE (1 ÚPRAVA JE V CENĚ NÁVRHU - CENA SE NENAVYŠUJE, 2 ÚPRVA ZA PŘÍPATEK).
  6. PO ODSOUHLASENÍ VYTVOŘÍM ROZMĚROVÉ VÝKRESY (PŮDORYSY, POHLEDY NA STĚNY) PRO REALIZAČNÍ FIRMU VE FORMÁTU PDF (VIZ. PŘÍKLADY ROZMĚROVÝCH VÝKRESŮ).
  7. DOPLACENÍ 3D VIZUALIZACE.

PŘÍKLADY ROZMĚROVÝCH VÝKRESŮ INTERIÉRU PRO REALIZAČNÍ FIRMU